DEN BOSCH - Tussen 23 en 29 juni 2021 werden in Zuid-Nederland een groot aantal boxen van diverse opslaglocaties gecontroleerd. Deze controles werden uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de branchevereniging NSSA, van verhuurders van opslagruimten.


Eigenaren weten niet altijd waarvoor hun opslag gebruikt wordt

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. De verhuurders weten hierdoor niet altijd wat er zich precies in de boxen afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden.

Selectie uit de opbrengst

In totaal werden er in vijf gemeenten op diverse locaties met hulp van speurhonden in totaal 3722 boxen gecontroleerd. Daarbij werden verspreid over Roosendaal, ’s-Hertogenbosch, Oss, Maastricht en Middelburg 132 boxen geopend voor nadere controle. Eigenaren en huurders van de verschillende locaties reageerden positief op de controles. De samenwerking tussen branche, politie en gemeenten wordt voortgezet.

Behalve meer bewustwording leverde de actie ook enkele opvallende vondsten op. Zo werd er bijvoorbeeld een ‘cannacutter’ gevonden, een machine om hennep mee te knippen. Er werd lachgas aangetroffen en materialen voor het bouwen van een hennepkwekerij. Een koolstofwasserij werd gevonden, deze wordt gewoonlijk gebruikt voor het ‘uitwassen’ van cocaïne of het reinigen van koolstoffilters die vaak bij hennepteelt worden gebruikt. Er werden jerrycans met PMK aangetroffen, dit is een grondstof voor het produceren van de drugs MDMA. Daarnaast werd er zo’n 100 kilo softdrugs gevonden en harddrugs als ghb en amfetamine. De politie doet hiernaar verder onderzoek.

Verhuurders weerbaar maken

De gezamenlijke acties hadden een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe de branche nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook door betalingen altijd via de bank te laten verlopen en geen zaken te doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Grote, landelijk opererende, verhuurders van opslagruimte besteden vanuit brancheorganisatie NSSA doorgaans ook zelf veel aandacht aan veiligheid. Zowel bij het aannemen van huurders als bij het beveiligen van panden en opslagruimtes gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.


Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Deze bredere aanpak van opslaglocaties is een samenwerking tussen gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in samenwerking met de branchevereniging NSSA, van verhuurders van opslagruimten. De partners werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en RIEC Limburg verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken.