LIMBURG - Al eens een kop koffie gedronken met een politieagent in de cabine van je vrachtauto of in de stuurhut van je binnenvaartschip? Afgelopen week dronken diverse chauffeurs en schippers ‘coffee with a cop’. Tijdens deze koffiemomenten lag de focus vooral op het scherpstellen van de vaak faciliterende rol die de transportsector speelt bij criminele activiteiten. Het weerbaar maken van chauffeurs, schippers en ondernemers tegen criminele inmenging is een belangrijk speerpunt. Zo bestrijden en voorkomen we als één overheid de georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Want voorkomen is beter dan genezen!

Een cruciale rol
Nederland is een transportknooppunt voor de hele wereld. Zowel voor legale als illegale goederen zoals drugs, geld en wapens. Deze vorm van criminaliteit brengt geweld met zich mee en ondermijnt de transportsector en de overheid. Nederland is met zijn uitstekende infrastructuur een logistieke mainport voor heel Europa en ver daarbuiten. Binnen Nederland is Limburg de enige provincie die grenst aan twee buitenlanden. De open grenzen bieden niet alleen kansen voor ondernemers en burgers, maar ook voor criminelen. Zij maken gretig gebruik van onze infrastructuur voor het vervoer van hun illegale goederen of gebruiken de sector om hun geld wit te wassen.

Actieweek
Om meer aandacht te geven aan transport gefaciliteerde georganiseerde criminaliteit is de TFOC (Transport Facilitated Organized Crime)-actieweek ontwikkeld. De actieweek is erop gericht om met zoveel mogelijk overheidspartners deze criminele inmenging terug te dringen. De afgelopen week lag de focus, op de verkeersstromen rondom bedrijventerreinen in de gemeente Beek en de gemeente Venlo. De controles hadden een preventief karakter maar er werden ook boetes uitgeschreven voor uiteenlopende (verkeers)overtredingen.

Jules Ritzerfeld Operationeel Specialist bij team Nodale Oriëntatie / Afd. Infrastructuur: “Het doel van het TFOC programma is het tegen gaan van ondermijning in de transportbranche. Dat doen we deze week onder andere door het creëren van bewustwording bij ondernemers en medewerkers. Door tijdens deze actieweek operationeel samen te werken met verschillende overheidsdiensten en private partijen versterken we de informatiepositie en het netwerk. Dit stelt ons in staat om gerichter barrières op te werpen voor criminelen die misbruik maken van de transportbranche. De actieweek is dan ook een middel waarvan de echte resultaten pas later gaan blijken door bijvoorbeeld meldingen vanuit de transportbranche. Het is goed te zien dat bedrijven en chauffeurs heel erg openstaan voor ons preventie advies.”

Op het land
Op de wegen rondom bedrijventerrein Aviation Valley in Beek (L) zijn maandag en dinsdag verkeerscontroles uitgevoerd. In Venlo gebeurde dat op woensdag en donderdag bij de grensovergang op de A67 en rondom bedrijventerrein Fresh Park. Op beide locaties lag de focus op controle van het vrachtverkeer. De selectie werd gedaan door middel van ANPR (geautomatiseerde kenteken herkenning) Door motorrijders van de politie en marechaussee zijn de voertuigen waarop een ‘hit’ ontstond naar de controleplaatsen geloodst voor een uitgebreide inspectie en een gesprek in de preventieve sfeer. Daarnaast zijn er bedrijven bezocht voor een integrale controle. Politie, Belastingdienst, Marechaussee, Douane en medewerkers van de Gemeenten controleerden gezamenlijk deze bedrijven om malafide praktijken uit te sluiten en om ook daar bewustwording te creëren, het netwerk te verbreden en informatie op te halen.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin (Beek): “In de Westelijke Mijnstreek maken wij een vuist tegen vele vormen van criminaliteit. Grenzend aan Duitsland en België zijn wij ons ervan bewust dat we ons ook tegen grensoverschrijdende criminaliteit stevig moeten weren. Daarvoor is een goede samenwerking tussen diverse partijen van zeer groot belang. De actieweek heeft dit belang nogmaals onderstreept en aangetoond.”

Multimedialab
Op de beide controle locaties is het Multimedialab van de politie ingezet. Werknemers, planners en chauffeurs zijn uitgenodigd om een game te spelen waarin ze signalen leren herkennen. Chauffeurs kregen in het kader van deze bewustwordingscampagne, mokken en waterflessen uitgereikt met een QR-code. Met deze QR code krijg je een beeld over gevaren en signalen van ondermijnende criminaliteit in de transportwereld. De filmpjes zijn vertaald in meerdere talen om zoveel mogelijk chauffeurs te kunnen bereiken.

Op het water
Controles waren er niet alleen op ‘het land’, maar ook op ‘het water’. In Venlo stapten controleurs aan boord van verschillende schepen om onder het genot van een ‘kop koffie’ contact te leggen met de schippers. Ook hier zijn de thermosmokken uitgedeeld Er is gevraagd naar het gevoel van veiligheid van de schipper en diverse signalen van criminele acties zijn besproken.

Operationele samenwerking
Deze controleweek stond in het teken van de operationele samenwerking tussen verschillende teams van de politie, overheid het bedrijfsleven en het RIEC (Regionaal Informatie Expertise Centrum) en Maastricht Aachen Airport met allemaal hun eigen specialismen.