MAASTRICHT - Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat 3 mannen en 2 BV’s worden vrijgesproken of worden ontslagen van rechtsvervolging na handel in – vermeende – illegale kaviaar. Daarmee gaan gevangenisstraffen en duizenden euro’s aan ontnemingen van tafel die de rechtbank Limburg eerder oplegde.

Waar gaat deze zaak over?

Op 16 december 2009 viel de politie binnen in een bedrijfspand in Maastricht waarin de twee BV’s waren gevestigd die onder meer handelden in kaviaar. Bij de inval werden 26 blikjes kaviaar in beslag genomen en bij 23 ervan voldeed het etiket niet aan de wettelijke eis dat het moet gaan om een zogenaamd niet-herbruikbaar etiket.


Op basis van de in beslaggenomen blikjes is het Openbaar Ministerie ervan uitgegaan dat er met de blikjes kaviaar die al verkocht waren ook geknoeid was met de etiketten. De 3 mannen werden ervan verdacht dat zij leidinggaven aan het verhandelen van de blikjes.

Vrijspraak

De tenlastelegging van één van de mannen was gestoeld op een bepaald wetsartikel dat het feitelijke leidinggeven aan verboden gedragingen van rechtspersonen (bijvoorbeeld BV’s) strafbaar stelt. Bij deze verdachte was er echter sprake van een eenmanszaak en die vallen niet onder dat wetsartikel. Daarom is deze verdachte vrijgesproken. Daarmee is ook zijn ontnemingszaak niet meer aan de orde. De rechtbank had de man eerder 1 jaar celstraf waarvan 9 maanden voorwaardelijk opgelegd en daarnaast moest hij ruim 30.000 euro illegale winst terugbetalen.

Ontslag van rechtsvervolging

De tweede man wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Hoewel het vaststaat dat de etiketten van 23 blikjes niet voldeden aan de wettelijke vereisten, hoeft dat niet te betekenen dat dat ook het geval was bij blikjes die eerder gekocht en verkocht zijn. Omdat die blikjes niet meer in het bedrijfspand waren tijdens de inval, heeft het hof dat niet nader kunnen laten onderzoeken. Ook voor de 23 blikjes die niet in orde waren volgt ontslag van alle rechtsvervolging omdat het hof niet met voldoende zekerheid kan vaststellen dat het voor de verdachte - zonder bijvoorbeeld zelf het etiket te verwijderen - kenbaar moet zijn geweest dat de etiketten niet voldeden aan de wettelijke eisen.


De derde man wordt eveneens ontslagen van rechtsvervolging omdat het hof niet heeft kunnen vaststellen dat er gedurende de periode dat hij in kaviaar handelde iets mis was met de blikjes zodat die handel niet strafbaar was.


Eerder legde de rechtbank beide mannen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden op.

Ontslag van rechtsvervolging voor de BV's

Ook de twee BV’s zijn ontslagen van rechtsvervolging om ongeveer dezelfde redenen die hierboven zijn genoemd. Daarmee zijn ook de ontnemingsvorderingen tegen de BV’s van de baan. De rechtbank legde de beide BV’s eerder een geldboete op van 10.000 euro en zij moesten respectievelijk 14.000 en 15.000 euro aan illegale winst terugbetalen.