MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak van de 62-jarige huisarts uit Maastricht.

Na bestudering van het vonnis meent het OM dat een aantal vragen onbeantwoord is gebleven. Bovendien wijkt het standpunt van het OM in aanzienlijke mate af van het oordeel van de rechtbank.

Daarbij is het oordeel van het Hof voor een zaak als deze onontbeerlijk. Het gaat niet alleen om waarheidsvinding, maar ook om actuele en maatschappelijk zeer relevante rechtsvragen.