Limburg - De Rechtbank Limburg heeft uitspraak gedaan in de vijf zaken rondom strafontslag voor vijf agenten uit het basisteam Horst / Peel en Maas. Eerder dit jaar, op maandag 8 mei, behandelde de bestuursrechter de beroepen die zijn ingediend door betrokkenen. Vandaag volgde de uitspraken. De rechtbank heeft drie eisers in het gelijk gesteld en oordeelt dat het ontslag in twee gevallen gegrond is.

De eenheidsleiding heeft de uitspraken door de Rechtbank Limburg ontvangen. Het zijn rechterlijke uitspraken waarbij zorgvuldig is gekeken naar de besluiten die zijn genomen. Iedere uitkomst in deze zaak heeft impact. Op de collega’s die destijds geraakt werden door het grensoverschrijdende gedrag, op collega’s binnen en buiten de eenheid en op de leidinggevenden. Er is zorg en aandacht voor alle collega’s die het treft.

Gezien de complexiteit van de zaken neemt de eenheidsleiding de tijd om de uitspraken te bestuderen.