MAASTRICHT - Per 1 januari 2023 vertrekt Inge Godthelp-Teunissen (55), een van de twee politiechefs van de eenheid Limburg, naar een nieuw op te zetten landelijke eenheid: Operaties en Expertise. De landelijke eenheid wordt opgeknipt in twee nieuwe eenheden: de eenheid Opsporing en de eenheid Operaties en Expertise.


Na ruim drie jaar in de eenheid Limburg start Inge als kwartiermaker van de nieuwe eenheid Landelijke Operaties en Expertise. De eenheid Limburg gaat verder onder leiding van Ingrid Schäfer-Poels. Daarmee is een einde gekomen aan het duo-leiderschap van de eenheid dat door Inge en Ingrid vanaf voorjaar 2022 was ingegaan.

Bouwen
Als kwartiermaker van de nieuwe eenheid gaat Inge aan de slag met het ontwerpen, opbouwen en inrichten van Operaties en Expertise. In die eenheid worden landelijke taken op het vlak en (crisis)coördinatie en expertise belegd. Kwartiermaker van de nieuwe eenheid Opsporing wordt Rob van Bree, momenteel plaatsvervangend politiechef Landelijke Eenheid en hoofd operatie.

Inge is een leidinggevende met een mensgerichte leiderschapsstijl. Ze heeft oog voor de impact die verandering en innovatie hebben en zij zal in het proces van transitie en opbouw van de eenheid veel samenwerking opzoeken met de medewerkers, evenals met publieke en private partners. Dat doet ze met veel energie en een frisse blik, uiteraard ook in samenwerking met de andere eenheden.

Achtergrond
Met een diploma Nederlands Recht op zak kwam Inge in 1989 bij de politie terecht als beleidsmedewerker bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Na een korte tussenperiode bij het Ministerie van Justitie werkte ze zichzelf op bij de politie. In de eenheid Oost-Brabant werd ze in de periode tussen 2013 en 2017 sectorhoofd van de Staf en was ze lid van de eenheidsleiding. Daarna maakte ze de overstap naar Midden-Nederland waar ze hoofd Bedrijfsvoering werd. De eenheid Limburg verwelkomde haar in 2019 als hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef. Vanaf mei 2020 bekleedde ze die rol alleen om vervolgens in het voorjaar van 2022 het duo-leiderschap van de eenheid samen met Ingrid Schäfer-Poels aan te gaan. Een unicum in de geschiedenis van de politie.