MAASTRICHT - In het politiebureau aan de Prins Bisschopsingel 53 vinden vanaf 25 mei tot begin oktober bouwwerkzaamheden plaats. Om bezoekers en aangevers te kunnen blijven ontvangen, worden er tijdelijk units geplaatst. De bezoekersparkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw is gedurende een gedeelte van deze werkzaamheden afgesloten.


De hal en entree van het bureau worden volledig verbouwd tot een gastvrij en veilig publieksgebied voor bezoekers en medewerkers. De bezoekersentree en de publieksruimte zijn tijdens de verbouwing vanaf 20 juni dicht. Om toch bezoekers en aangevers te kunnen ontvangen, zijn 2 juni containers geplaatst op het grasveld aan de Sint Hubertuslaan. Deze elf containers zijn gedeeltelijk gestapeld. Vanaf 20 juni zijn de units in gebruik als tijdelijke publieksruimte. Uiteraard volgen wij bij de inrichting de regels van het RIVM en worden alle maatregelen genomen die nodig zijn in verband met corona.

Parkeerplaats afgesloten voor bezoekers
De bezoekersparkeerplaats aan de voorkant van het bureau is tijdens de werkzaamheden vanaf 20 juni afgesloten. Door de diverse bouwactiviteiten en opslag van materialen is het gebied dicht om de veiligheid te waarborgen. Bezoekers zullen in de periode van 20 juni tot begin oktober gebruik moeten maken van de betaalde parkeerplaatsen in de omgeving van het bureau.

Hoe ziet de planning eruit?

  • 20 juni – begin oktober: de bezoekersparkeerplaats is afgesloten
  • 20 juni – begin oktober: de entree en publieksruimte is gesloten voor alle bezoekers en aangevers vanwege de verbouwing in de hal. De units worden gebruikt als tijdelijke publieksruimte.
  • Begin oktober: ingebruikname vernieuwde publieksruimte

Bereikbaarheid van de politie
Hieronder de mogelijkheden voor het doen van aangifte of melding bij de politie:

  • Bij spoed? Bel 112.
  • U wilt de politie spreken? Bel 0900-88 44.
  • U wilt digitaal aangifte doen? Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden.
  • U wilt aangifte doen? Bel voor een afspraak 0900-88 44.
  • U wilt telefonisch aangifte doen? Bel voor een afspraak 0900-88 44.
  • U wilt aangifte doen van ernstige feiten? De politie komt naar u thuis om aangifte op nemen, bel 0900-88 44
  • U zoekt contact met uw wijkagent? Bel voor een afspraak 0900-88 44 of kijk op www.politie.nl.