MAASTRICHT - De politie heeft een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor doxing. Hij wordt ervan verdacht een medewerker van de Eenheid Limburg te hebben gedoxt.

De verdachte riep op social media op om de gegevens van de betreffende medewerker te delen. Na onderzoek kon de verdachte vandaag in Maastricht worden aangehouden.

Wat is doxing?

Doxing is het met kwade bedoelingen verzamelen of (verder) verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie zoals woonadres, telefoonnummer, een foto (bijv. gelaatsafbeelding), naam werkgever en gegevens van familie of combinaties. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.

Verhoging strafbaarstelling


In de nieuwe wet (art 285d Wetboek van Strafrecht) wordt gesteld dat als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort de strafmaat met een derde wordt verhoogd. Hieronder vallen onder meer de Koning, leden van het kabinet, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, lid van algemeen vertegenwoordigend orgaan, rechterlijke ambtenaar, advocaat, journalist, buitengewoon opsporingsambtenaar en politieagenten.

Aangifte doen van doxing?

Wanneer je slachtoffer bent van doxing kun je melding en/of aangifte doen. De politie neemt doxing serieus en kan advies geven over de verschillende mogelijkheden. Lees hier meer over.