MAASTRICHT - 65 maanden cel en een geldboete van 40.000 euro. Zo luidt de straf die het Landelijk Parket zojuist in de rechtbank Rotterdam heeft geëist tegen een 30-jarige man uit Maastricht. Het OM verdenkt hem van witwassen, cocaïnebezit en verboden wapen- en munitiebezit. “Verdachte handelde uit puur winstbejag en moet het ook voelen in zijn portemonnee.”


Het OM vordert onttrekking aan het verkeer van de cocaïne en het wapen met munitie. Maar ook dat van verdachte worden afgepakt: 6 mobiele telefoons, een geldbedrag van ruim 542.000 euro en een auto met verborgen ruimte, geprepareerd voor het begaan van een misdrijf. Met enkele mobiele telefoons werd versleuteld gecommuniceerd, ter afscherming van politie en justitie.

Start onderzoek
Het onderzoek 26Soca is gestart op basis van informatie dat verdachte zich bezighoudt met grootschalig witwassen en handel in verdovende middelen. Tapgesprekken, observaties en doorzoeking van zijn huis, schuur en van de auto waarvan verdachte gebruikmaakte, hebben geleid tot de vervolging. Op 13 juni 2020 werd de man aangehouden in Maastricht.

Kelderkast en verborgen ruimte
Het OM verwijt verdachte het bezit van 24,7 kilo cocaïne en 542.485 euro in contanten, die in zijn huis, schuur en auto zijn aangetroffen. Daarnaast heeft het OM het bezit van een pistool met patroonmagazijn en bijbehorende munitie ten laste gelegd. De politie trof die spullen, met een deel van de drugs, weegschalen en verpakkings- en versnijdingsmateriaal, aan in een afgesloten kelderkast in verdachtes huis.

Een kilo cocaïne en een deel van het geld werden aangetroffen in een verborgen ruimte van de auto, waarvan verdachte gebruikmaakte. Het OM is van mening dat verdachte de auto heeft witgewassen, door het eigendom te verhullen. Immers, de tenaamstelling van het voertuig was op naam van een ander dan de werkelijke eigenaar, hijzelf.

De verborgen ruimte in de auto heeft een professioneel aangelegde elektrische vergrendeling die met een magneet geopend kan worden. De officier van justitie op zitting: “Dergelijke, professioneel aangebrachte, verborgen ruimten dienen enkel om strafbare goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. In de regel is zo’n ruimte er bovendien niet voor eenmalig gebruik.”

Risico’s
In de handel in harddrugs gaan grote geldbedragen om. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van (georganiseerde) misdaad. Geld is de motor van het criminele bedrijf. Er zijn signalen van zorgelijke verwevenheid van onder- en bovenwereld, onder meer tot uiting komend in investering van criminele verdiensten in legale bedrijven en panden. Niet alleen kunnen de daders er een bestedingspatroon op nahouden dat anderszins onhaalbaar zou zijn, het criminele geld wordt ook gebruikt om te investeren in bestaande criminele activiteiten of om nieuwe te ontplooien.

De bij verdachte aangetroffen contanten staan volgens het OM in schril contrast met de legale inkomsten van de man, die formeel met zijn vrouw van een uitkering leeft. Uit de grote hoeveelheid cocaïne waarover hij beschikte en uit tapgesprekken, is gebleken dat hij in cocaïne handelde: 24,7 kilo zijn 49.400 gebruikershoeveelheden van een halve gram. Duidelijk niet voor eigen gebruik, want méér dan genoeg voor een leven lang dagelijks eigen gebruik. Verdachte handelde er ook in: 27.500 euro voor een kilo cocaïne.

Verdachte heeft, in de visie van het OM, bijgedragen aan allerlei negatieve maatschappelijke gevolgen door zich in te laten met de handel in cocaïne. Die handel is immers in handen van de zware georganiseerde criminaliteit en gaat gepaard met grote risico’s (denk aan rip-deals, maar ook aan het feit dat de afgelopen jaren er diverse harddrugs gerelateerde liquidaties zijn geweest). Het voorhanden hebben van een vuurwapen maakt het plegen van dit soort misdrijven gemakkelijker en brengt onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van personen met zich mee. Bovendien kan cocaïnegebruik leiden tot gezondheidsschade.

De officier van justitie heeft in zijn strafeis meegewogen dat verdachte niets heeft willen verklaren. “De verdachte heeft geen aanleiding gegeven tot straf verlagende overwegingen”

Het OM vindt dat van misdrijf afkomstig geld geen machtsfactor mag worden in de maatschappelijke orde en dat misdaad niet mag lonen.

De aanpak van witwassen heeft daarom prioriteit, om zo de integriteit van de samenleving, eerlijke concurrentie, het lokale bestuur en bedrijfsleven te beschermen.

Uitspraak
De rechtbank doet over twee weken uitspraak, op 16 december.