MAASTRICHT - Op 3 februari 2022 heeft de lokale Hermandad een woning bezocht in de wijk Malpertuis. Een onderzoek, onder regie van de wijkagent, deed vermoeden dat de woning werd gebruikt voor de opslag van verdovende middelen.


Het onderzoek leverde in ieder geval 18 kilo henneptoppen op. De in beslag genomen verdovende middelen zullen worden vernietigd.

Daarnaast zal er een bestuurlijke rapportage voor de gemeente worden opgemaakt.