LIMBURG - Politiechef Ingrid Schäfer-Poels legt haar werk als politiechef van de Eenheid Limburg neer. Dit doet zij om zich volledig te richten op de medische behandelingen die zij ondergaat voor de bestrijding van de kanker die is teruggekomen. Gedurende de behandelingen blijft zij als politiechef in functie. Haar taken en werkzaamheden worden door de overige leden van de eenheidsleiding overgenomen.


Ingrid Schäfer-Poels heeft al eerder haar werk in verband met de behandelingen tegen de kanker moeten neerleggen. Inge Godthelp-Teunissen is destijds ingestapt als waarnemend politiechef van Limburg. Na een intensieve behandeling is Ingrid in maart 2022 teruggekeerd op haar post als politiechef. Tot eind 2022 vervulden zij en Inge deze rol in Limburg. Na het vertrek van Inge naar de Landelijke Eenheid bleef Ingrid politiechef in Limburg. Kortgeleden bleek dat de kanker terug is en dat zij weer behandelingen moet ondergaan.

‘De vorige keer was voor mij al duidelijk dat het combineren van de werkzaamheden als politiechef en de noodzakelijke behandelingen niet samengaan, vandaar dat ik mijn taken nu neerleg. Op dit moment kiezen we binnen de eenheidsleiding voor een oplossing die bij Limburg past, namelijk ‘shared leadership’. Mijn taken en portefeuilles worden in de volle breedte overgenomen door de overige leden van de Limburgse eenheidsleiding. Ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn collega’s mijn taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden constructief samen oppakken. Daarover heb ik met de korpsleiding in Den Haag goede afspraken kunnen maken. Gerda van Leeuwen, mijn collega-politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant is aangewezen als (juridisch) waarnemer. De daadwerkelijke praktische uitvoering ligt bij de Limburgse eenheidsleiding. Het geeft mij de rust om wederom strijdbaar de behandelingen in te gaan’, aldus politiechef Ingrid Schäfer-Poels.