VALKENBURG - In een grote drugs- en witwaszaak, die vandaag op zitting stond, heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) procesafspraken gemaakt met de verdediging van de verdachte. Deze 47-jarige man uit Valkenburg wordt verdacht van het medeplegen van de invoer van hennep en het medeplegen van witwassen.

Sky ECC-chats

Het onderzoek startte op basis van onderschepte Sky ECC-chats. Die conversaties leidden naar de verdachte.

Hennep

Uit de chats blijkt dat de verdachte in januari 2020 betrokken is geweest bij de invoer van ruim 167 kilogram hennep. Deze hennep is door de verdachte in een loods in Susteren in ontvangst genomen en vervolgens verder verspreid.

Witwassen

De verdachte maakte zich in de periode februari tot en met december 2020 ook schuldig aan het medeplegen van witwassen. Meer specifiek: ondergronds bankieren of ‘underground banking’. Hij vervoerde zeer grote geldbedragen voor anderen of nam grote geldbedragen in ontvangst. In totaal ging het om minstens 1.9 miljoen euro. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel. Verder wordt de man verdacht van het witwassen van een bedrag van 71.000 euro. Dit bedrag werd bij zijn aanhouding in februari 2023 in zijn woning aangetroffen.

Ondergronds bankieren

Bij ondergronds bankieren worden zogenoemde "tokens" gebruikt als betalingsbewijs in verband met het overdragen van grote sommen contant geld. De tokens zijn vaak bankbiljetten die een relatief kleine waarde vertegenwoordigen. De bankbiljetten worden gebruikt, omdat deze biljetten unieke serienummers hebben. Voorafgaand aan een geldoverdracht krijgt de persoon die het geld overdraagt meestal een foto met een uniek serienummer van een bankbiljet. Alleen aan de persoon in het bezit van dit bankbiljet mag het geldbedrag worden overgedragen. Na de daadwerkelijke overdracht krijgt de persoon die het geldbedrag overdraagt het bankbiljet van de persoon die het geld "aanneemt". Dit is het daadwerkelijke bewijs van afgifte. Uit onderzoeken is bekend dat soms ook het bedrag, behorend bij het overgedragen geldbedrag op het token wordt geschreven. Dit is dan ter administratie zodat men achteraf weet welk token bij welk bedrag hoorde. In sommige gevallen wordt ook gebruik gemaakt van codewoorden.

Strafeis

Het OM eiste vandaag een gevangenisstraf van 4 jaar waarvan 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast heeft de verdachte afstand gedaan van 71.000 euro aan contant geld en circa 55.000 euro aan in beslaggenomen horloges en sieraden. Deze strafeis is onderdeel van procesafspraken tussen het OM en de verdediging. De verdachte heeft hiermee ingestemd en heeft geen verweer tegen de verdenkingen gevoerd.

Efficiënt

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging beogen door het maken van procesafspraken de behandeling van deze strafzaak zo efficiënt mogelijk te maken. De rechtbank is echter niet gebonden aan deze afspraak. Als de rechtbank instemt met deze afspraken, dan is deze omvangrijke en complexe strafzaak binnen 4 maanden na de aanhouding van de verdachte afgerond.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.