NEDERLAND - Onderwijspartijen door heel Nederland zijn voortvarend aan de slag met het tegengaan van het lerarentekort. Juist omdat de tekorten de komende jaren hoog blijven, is het belangrijk om focus te houden op de ingezette weg. Dat schrijven minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) vandaag in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.


Minister Paul: “Voldoende en goede leraren voor de klas zijn essentieel om kinderen te leren rekenen, lezen en schrijven. Dankzij de tomeloze inzet van iedereen in en om het onderwijs is de aanpak van het lerarentekort flink op stoom gekomen. Zo hebben lerarenorganisaties de handen ineengeslagen om met het Beroepsbeeld Leraar te laten zien hoe het écht is om leraar te zijn. En het is ontzettend goed dat de leraren van de toekomst in het voortgezet onderwijs een passende stagevergoeding gaan krijgen dankzij afspraken van de sector. Er gebeurt veel. Tegelijkertijd is het een traject van de lange adem. Daarom blijven we er keihard aan werken om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en het vak van leraar aantrekkelijker te maken.”

Minister Dijkgraaf: “Goed onderwijs legt een basis voor de rest van je leven. Daarom moeten we alles op alles blijven zetten om het lerarentekort te blijven bestrijden. Het is goed om te zien dat er meters worden gemaakt met de lerarenaanpak, bijvoorbeeld met een recordaantal zij-instromers. We moeten blijven vertellen hoe mooi het vak van leraar is. Het is ook zaak de opleidingen aantrekkelijker te maken. Daarom ben ik blij dat de werkgevers in het voortgezet onderwijs een stagevergoeding willen gaan bieden. Belangrijk dat ook stagiairs in het basisonderwijs zo’n vergoeding krijgen. Daarnaast moeten meer focus, het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen en een betere aansluiting op het mbo ervoor zorgen dat de lat omhoog gaat.”

Lerarenaanpak

Het kabinet trekt jaarlijks 1,5 miljard euro uit om met verschillende maatregelen het lerarentekort aan te pakken. Zo zijn onder andere de salarissen voor leraren in het primair onderwijs gelijkgetrokken met de salarissen in het voortgezet onderwijs. Omdat de aanpak van de tekorten om samenwerking vraagt in plaats van concurrentie, werken schoolbesturen, opleiders en leerkrachten samen met andere partijen in onderwijsregio’s aan voldoende en goed onderwijspersoneel. De onderwijsregio’s krijgen steeds meer vorm en kunnen sinds kort het onlangs gelanceerde Dashboard Onderwijsarbeidsmarkt gebruiken voor gerichte data rondom de arbeidsmarkt. Ook kunnen leraren een professionaliseringstraject volgen nu de Nationale Aanpak Professionalisering Leraren van start is.