NEDERLAND - De elektrische fiets is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Naast de oudere generatie omarmen ook steeds meer jongeren deze vorm van snel vervoer. Maar met die populariteit ontstaan ook dringende zorgen over de veiligheid, want het aantal ongelukken met jongeren op elektrische fietsen is flink toegenomen. Jongerenorganisatie TeamAlert deed daarom als een van de eerste in Nederland onderzoek naar het risicogedrag van jongeren op de e-fiets en de kansen voor verkeersveiligheid.


Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar bezit 14% tegenwoordig een elektrische fiets, zo blijkt uit het onderzoek van TeamAlert. Daarnaast blijkt dat het aantal ongelukken onder jongeren op de elektrische fiets is gestegen van 4% in 20216 naar 22% in 2021 (VeiligheidNL, 2022). Een stijging van maar liefst 18%. Wat zijn de risico's die jongeren zelf waarnemen op de elektrische fiets?

Onderzoek wijst op zorgwekkend risicogedrag

Het onderzoek onthulde zorgwekkende bevindingen over het gedrag van jongeren op de elektrische fiets. Meer dan de helft van de jongeren vindt de elektrische fiets gevaarlijker dan een niet-elektrische fiets, vooral vanwege de snelheid. De kans op een verkeersongeval neemt toe naarmate er harder wordt gereden (SWOV, 2022). Zeven op de tien jonge e-fietsers gaf echter aan in de afgelopen maand risicovol gedrag te hebben vertoond. Zo gebruikt een deel van de jongeren hun telefoon tijdens het fietsen, luistert muziek of heeft de elektrische fiets opgevoerd. Ondanks dit risicovolle gedrag, beschouwt het merendeel van de jongeren zichzelf als veilige deelnemer in het verkeer. Zelfoverschatting zien we vaker terug bij de jongerendoelgroep in het verkeer.

Gebrek aan educatie en bewustzijn

Het onderzoek wijst op een tekort aan educatie en bewustzijn over de verkeersveiligheid op elektrische fietsen. Veel jongeren, een kwetsbare doelgroep in het verkeer die vaak nog onervaren is, hebben geen instructies ontvangen met betrekking tot veilig verkeersgedrag op een elektrische fiets. Een derde van de jongeren geeft aan dat ze de noodzaak van dergelijke instructies wel inzien, met name omdat het gevaarlijk kan zijn als je de snelheid van een elektrische fiets niet gewend bent. Ook ziet de meerderheid (56%) van de jongeren in dat de elektrische fiets gevaarlijker is dan niet-elektrische fietsen.

Jongeren pleiten voor meer maatregelen

De jongeren zien het verstrekken van informatie over de risico's op de elektrische fiets, intensievere controles, hogere boetes en aanpassingen aan fietspaden als mogelijke oplossingen om ongelukken te voorkomen. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de jongeren potentie ziet in het instellen van een leeftijdsgrens voor het gebruik van de elektrische fiets. 53% van de jongeren uit het onderzoek pleit voor een dergelijke leeftijdsgrens.

Het onderzoek onderstreept de noodzaak om jongeren bewust te maken van de risico's die gepaard gaan met elektrisch fietsen en maatregelen te treffen. TeamAlert blijft zich onverminderd inzetten voor de veiligheid van jonge weggebruikers en heeft daarom onder andere een speciale training ontwikkeld, toegespitst op het verantwoord gebruik van elektrische fietsen.