MAASTRICHT - Aan het eind van de ochtend wordt de hoogste stand in de Maas bij Maastricht bereikt. Het waterschap heeft de dijken geïnspecteerd en de doorgangen van beken naar de Maas afgesloten, om te voorkomen dat er overstromingen plaatsvinden.


Naar verwachting zal het hoogwater slechts tot beperkte schade leiden. Door de hevige stroming sloeg in de afgelopen nacht nog een woonboot los in Maastricht en kwam tegen een brug tot stilstand. Andere woonboten werden ontruimd.

In de Rijn bij Lobith wordt de hoogste stand in het weekeind verwacht.Net als op 28 december zal het daar 14,5 meter boven NAP worden. Twee van zulke pieken achter elkaar komen hoogst zelden voor. men verwacht dat na het weekend het water overal spoedig zal zakken.