MAASTRICHT - De inwoner van Limburg Bert de Vries heeft de historische roman Een leven vol oorlog – Een Nederlandse officier in de jaren 1787-1845 uitgebracht. Het boek speelt zich voor een groot deel af in de steden Maastricht, Harlingen en Deventer. Het vertelt het verhaal van de Maastrichtenaar Alphons Hoebrichts die als militair in verschillende infanterieonderdelen diende en deelnam aan veel veldtochten.

Als twaalfjarige jonge neemt Alphons in 1787 als vaandrig dienst in het infanterieregiment van zijn oudoom de Schepper. Hij weet eigenlijk helemaal niet wat hem te wachten staat als hij in Harlingen aankomt. In de volgende jaren vindt hij zijn plek steeds beter in deze harde militaire omgeving. Maar hij ontmoet ook de liefde van zijn leven. Met het uitbreken van de oorlog in 1793 raakt hij betrokken bij veel gevechtshandelingen. Tijdens de Veldtocht in Rusland komt hij aan het einde van zijn krachten door de zware sneeuwstormen. Zal hij thuis terugkomen?

De stad Maastricht komt driekeer ruimschoots aanbod in het verhaal. Natuurlijk als geboortestad, dan als zijn garnizoensstad en als laatste de stad van zijn laatste plaatsing. In het boek komen aspecten aan bod die in die periode zich in Maastricht afspeelden.

Bij het lezen van het verhaal voelt het alsof je een onderdeel bent van het leven van Alphons, en hij je vertelt over alle gebeurtenissen in het leger. Er is een goede balans tussen de negatieve aspecten, zoals de onmenselijke omstandigheden en gevechten, en positieve aspecten van Alphonsus' leven. Al met al een sprekend verhaal die menig lezer meer zal leren over het leven als militair in de achttiende en negentiende eeuw!

Het boek is te bestellen bij Boekscout.