MAASTRICHT - Bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Maastricht heeft gedeputeerde Stephan Satijn namens gouverneur Johan Remkes de Provinciale Erepenning uitgereikt aan de heer prof. dr. M.A. Paul. De heer Paul kreeg de penning voor zijn belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs in Limburg als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht in de periode 2011-2021. De heer Paul zette daarbij zijn handtekening in het Ereboek van de Provincie Limburg.


De Provinciale Erepenning wordt toegekend aan personen die veel voor de provincie Limburg en haar bevolking betekenen of hebben betekend.

Gedeputeerde Satijn roemt de heer Paul vanwege zijn jarenlange inzet voor de Universiteit Maastricht en daarmee voor de Limburgse samenleving.

Martin Paul heeft zich een decennium lang op het hoogste, internationale niveau ingezet voor de Universiteit Maastricht en daarmee voor heel Limburg. Ik ben hem, namens de Limburgers, buitengewoon erkentelijk voor zijn bijdragen aan de kennissamenleving. Deze Provinciale Erepenning komt hem als geen ander toe.

In het verleden is de Provinciale Erepenning ook uitgereikt aan voorgaande afscheid nemende voorzitters van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (de heren dr. J.G.H. Tans in 1978 en dr. K.L.L.M. Dittrich in 2002) en aan de heer prof. Dr. W. Albeda (in 1990) voor zijn belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk economisch onderwijs binnen deze universiteit.