LIMBURG - De Limburgse Woonmonitor van 2023 is gereed. Belangrijkste constateringen zijn dat de bevolking van Limburg in 2022, in tegenstelling tot de afgelopen tien jaar, is gegroeid en dat er ruim 4500 woningen zijn gerealiseerd. Hiermee liggen de ambities uit de Limburgse Woondeal op koers.


Gedeputeerde Theuns: “In Limburg hebben we met elkaar afgesproken 26.550 woningen voor de periode tot en met 2030 te bouwen. Eveneens is de ambitie uitgesproken om 20.000 extra woningen te bouwen indien de situatie erom vraagt. Het moment om die extra ambitie te concretiseren met alle partners is nu gekomen. Samen gaan we vol voor Limburg als groeiregio, want iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. Een thuis. Daar maken wij ons als Provincie Limburg hard voor.”

Hoofdpunten

In 2022 groeide de bevolking van Limburg met ruim tienduizend personen. In de periode 2012 tot 2022 nam de bevolking nog af met gemiddeld 477 personen per jaar. Door deze sterke stijging is het inwonertal weer op het niveau van eind 2006. Er zijn ruim 7.100 huishoudens bijgekomen, waarvan het merendeel eenpersoonshuishoudens betreft.

In Limburg zijn er in 2022 4.505 woningen toegevoegd. Dit is meer dan het voorgaande jaar (3.797). Er werden ook 732 woningen gesloopt. Hierdoor waren er in totaal 3.773 toegevoegde woningen. Onder deze toevoegingen waren bijna 3.300 nieuwbouwwoningen (waaronder 692 tijdelijke woningen en 726 woningen voor ouderenzorg). Dit is het grootste aantal nieuwbouwwoningen voor de provincie sinds 2009. Ruim 62% van de bruto toevoegingen viel in het betaalbare segment. Het aandeel huurwoningen is 59%.

De Woonmonitor geeft ook inzicht in de voortgang op de doelen van de Limburgse Woondeal. In de Woondeal Limburg is afgesproken om in de eerste periode (2022-2024) 16.561 woningen toe te voegen. In 2022 werden 4.505 woningen gerealiseerd. Dat is 27% van het aantal te realiseren woningen in deze periode. In 2022 werd 65% van deze woningen in het betaalbare segment gerealiseerd. Van de nieuwbouw betrof dit 62%. Dit komt ongeveer overeen met het afgesproken percentage voor de eerste periode (64%). Tegelijkertijd zien we dat de markt verandert en er uitdagingen op ons afkomen. Het is belangrijk dat we vinger aan de pols houden en samen zoeken naar oplossingen, zodat we ook in de toekomst op koers blijven.

Woonmonitor

De woonmonitor is een informatieve bron vol met data over de woningmarkt, deels afkomstig van gemeenten en het CBS. In het eerste deel wordt een korte beschouwing gegeven over recente landelijke en provinciale ontwikkelingen op de woningmarkt en actueel woonbeleid. In het tweede deel worden de belangrijkste feitelijke cijfers over het jaar 2022 gegeven met een duiding op hoofdlijnen. U kunt alle gegevens uit de Limburgse Woonmonitor 2023 vinden op de pagina Woononderzoek