MAASTRICHT - De oude, ongebruikte spoorbrug over de Maas die papierfabriek Sappi en de Franciscus Romanusweg verbindt, kan het beste gesloopt worden. In de plaats daarvan moet dan een nieuwe brug voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) komen op een andere plek tussen de Wilhelminabrug en de Noorderbrug. Tot die conclusie komt een onderzoek door ingenieursbureau WSP in opdracht van Prorail en Rijkswaterstaat.

Reden onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd omdat de gemeente Maastricht en de Tweede Kamer eerder hebben gewezen op de cultuurhistorische waarde van de brug en daarom niet te snel onomkeerbare stappen willen zetten.

Verschillende ideeën

De brug wordt al vele jaren niet meer gebruikt. Daarom is de vraag gesteld wat er in de toekomst mee moet gebeuren. De verschillende partijen hebben daarover verschillende ideeën. De gemeente wil de brug houden omdat het in het belang van de samenhang in de stad is om naast de Hogebrug een 2e voetgangers-fietsersbrug te realiseren. De Tweede Kamer wil behoud van bruggen met een monumentale waarde (de spoorbrug dateert oorspronkelijk uit 1857). Prorail laat weten dat de brug geen functie meer heeft voor het railverkeer en daarom het beste gesloopt kan worden. Rijkswaterstaat wil van de brug af in het belang van de doorgang voor het scheepvaartverkeer en een betere afwatering bij hoge waterstand.

Voorstel

Na het afwegen van alle voors en tegens van de verschillende wensen en opvattingen, stelt WSP voor de brug te slopen en een nieuwe brug op een andere plek te bouwen. De gemeente en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan over dit advies het gesprek aan om tot een definitief besluit te komen over de toekomst van de brug.