MAASTRICHT - Op 13 september start aannemer Van der Linden Groen met het kappen van 4 bomen aan de Sint Hubertuslaan. Het broedseizoen is voorbij en de bomen moeten worden gekapt omdat ze ziek zijn en er mogelijk gevaar is door vallende takken. Er worden 2 bomen gekapt bij het politiebureau en 2 bomen bij de vogelkooi in het stadspark aan de Sint Hubertuslaan.

Nieuwe bomen

In het plantseizoen (najaar/winter) worden 4 nieuwe bomen van hetzelfde soort Platanus hispanica geplant op dezelfde locaties. Het planten van de bomen is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

Werkzaamheden
Tijdens het verwijderen van de kroon van de bomen blokkeert de aannemer in ieder geval 1 weghelft. Tijdens het vellen van de stam is een weghelft tijdelijk voor maximaal 10 minuten geblokkeerd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden overdag plaats en duren maximaal 5 werkdagen.