MAASTRICHT - De gemeente Maastricht heeft een vergunning verleend voor de bouw van een restaurant en bowlingbaan met Prison Island (meerdere aaneengesloten uit gevangeniscellen bestaande escaperooms) op de plek waar voorheen in Maastricht de Festi-Village was gelegen. Omwonenden hebben de voorzieningenrechter verzocht de bouw en ingebruikname stil te leggen totdat op hun beroep is beslist. Zij vrezen voor met name parkeer- en geluidsoverlast. De voorzieningenrechter heeft hun verzoek vandaag afgewezen.


Voldoende parkeerplaatsen
De rechter is van oordeel dat er voor de bezoekers van de nieuwe horecagelegenheid in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. De geluidsbelasting van de bowlingbaan en het restaurant is al beoordeeld in het kader van het bestemmingsplan en kan daarom bij deze vergunning niet meer aan de orde komen.

Bouw
De voorzieningenrechter verwacht niet dat de geluidsoverlast van de Prison Island zodanig zal zijn, dat dit het woonmilieu van de omwonenden onevenredig aantast. Dit betekent dat de bouw en ingebruikname van de gelegenheid voorlopig, zolang er nog niet is beslist op het beroep, gewoon door mogen gaan.