MAASTRICHT - Mevrouw Penn-te Strake is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar persoonlijke bijzondere verdiensten. Gouverneur Emile Roemer heeft haar donderdag, bij gelegenheid van haar afscheid als burgemeester van Maastricht, de versierselen die horen bij deze onderscheiding overhandigd.


Hij vertelde tijdens zijn afscheidstoespraak: “Naast pleitbezorger van de Europese gedachte was je vooral ook steun en toeverlaat ook voor de mensen in de stad. Je loopt over de markt met een open blik, waardoor Maastrichtenaren naar je toe komen om hun verhaal te doen. De één geboren en getogen Sjeng. De ander expat of student. De één in het dialect, de ander in het Engels, Frans of Duits. Maar je luistert. Je hebt aandacht. En dat voelen inwoners.”

Vóór het burgemeesterschap

Mevrouw Penn is sinds 2015 burgemeester van de gemeente Maastricht. Daarvoor was zij werkzaam in de rechtspraak, onder andere. als rechter (1987-2006) en vicepresident (1998-2006) van de Rechtbank Maastricht. Hier was zij tevens voorzitter van de sector strafrecht en maakte zij zich sterk voor de innovatie binnen de rechtelijke macht zowel op het terrein van kwaliteit en effectiviteit als op het terrein van de borging van de onafhankelijkheid van de rechter.

Vervolgens stapte zij over naar het Arrondissementsparket Maastricht waar zij Hoofdofficier van Justitie werd (2006-2012). Zij zette zich in voor een integrale aanpak van de problematiek door de gehele strafrechtketen zowel op bestuurlijk, gerechtelijk als maatschappelijk niveau. Zo realiseerde zij een eigen Internationaal Rechtshulp Centrum in Limburg en een team voor internationale zaken. Ook verbeterde zij de samenwerking met de Belgische en Duitse opsporing en rechtspraak. Deze successen leidden tot haar benoeming als lid van het College van Procureurs-Generaal te Den Haag (2012-2015).

Burgemeester vanaf 2015

Als burgemeester was zij vanaf 2015 de eerste partijloze burgemeester van Maastricht én de eerste vrouw die deze functie vervulde. Zij wordt omschreven als een burgemeester die excelleert in de uiteenlopende aspecten van het ambt. Als boegbeeld is zij laagdrempelig, zeer aanspreekbaar en als bestuurder streng, besluitvaardig op het gebied van veiligheid, handhaving en openbare orde. Als voorzitter van de raad en het college wordt zij omschreven als energiek, sfeer-aanvoelend, hartelijk en met natuurlijk gezag.

Als lid van de Stuurgroep Studio Europa heeft zij keer op keer het belang onderstreept van dit expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek. In dit kader zette zij zich bijvoorbeeld in voor de viering van het 30-jarig bestaan van het 'Verdrag van Maastricht', de basis van de Europese Unie en de gemeenschappelijke munt. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de versterking van de positie van de Universiteit Maastricht, de binding tussen de stad en de universiteit en de integratie van de studenten in de stad. Vanwege haar inzet voor de universiteit is zij vanuit de universiteit al eerder onderscheiden met de 'Tans-Penning’.

Ook vervulde zij de volgende, al dan niet aan haar hoofdfunctie gerelateerde activiteiten zoals haar lidmaatschap voor de landelijke Taskforce ‘kindermishandeling en seksueel misbruik’. Zij was bovendien mede-initiatiefnemer van de 'Beweging Limburg tegen Kindermishandeling’.

Als burgemeester van Maastricht was zij voorzitter van de Veiligheidsregio en leidde meerdere malen de crisisbeheersing en hulpverlening tijdens (nationale) rampen waaronder de Coronapandemie, de watersnood in Zuid-Limburg en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Als regioburgemeester van Limburg maakte zij zich sterk voor de specifieke handhavingsproblematiek in Limburg en de versterking van de opsporings- en handhavingscapaciteit van de politie-eenheid.

In 2022 nam zij als burgemeester van de stad een zeer actieve rol bij de ontwikkeling van het programma voor Koningsdag in Maastricht. Ze toonde betrokkenheid en nam zelf de leiding. Zij zorgde ervoor dat de stad en de regio in al z’n facetten zich heeft laten zien.

Onderscheiding

Haar exceptionele en betrokken manier van functioneren in het ambt van burgemeester en de uitstraling en het effect op lokaal, euregionaal, provinciaal en landelijk niveau hebben ertoe geleid dat een benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau zeer passend zijn bij haar afsluiting van haar carrière als burgemeester.