MAASTRICHT - Ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, maar zelf elders in de Europese Unie wonen, hebben geen recht op een Tozo-uitkering voor de kosten van levensonderhoud. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag in twee uitspraken.


Het geschil

In de twee zaken gaat het om in België en Duitsland wonende ondernemers die een Tozo-uitkering hebben aangevraagd bij de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht heeft deze aanvragen afgewezen omdat de ondernemers niet in Nederland wonen. Volgens de ondernemers had de gemeente ook hun een Tozo-uitkering moeten toekennen op grond van het recht van de Europese Unie.

De Tozo-uitkering

Deze uitkering was onderdeel van het Nederlandse noodpakket om de gevolgen van de coronapandemie te dempen. De Tozo-uitkering is een inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers om op minimumniveau in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Woonland verantwoordelijk voor sociale bijstand

De CRvB oordeelt dat de ondernemers geen recht op de Tozo-uitkering kunnen ontlenen aan de regels van de Europese Unie. De Tozo-uitkering is een sociale bijstandsuitkering. De ondernemers waren voor sociale bijstand afhankelijk van de regels in hun woonland. De gemeente Maastricht hoefde daarom geen Tozo-uitkering aan deze ondernemers te betalen.