MAASTRICHT - De gemeente Maastricht gaat 82 ‘eigen’ gebouwen verduurzamen. Het gaat dan om gemeentelijk vastgoed waaronder gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en bedrijfsverzamelgebouwen. Met de verduurzaming zet het stadsbestuur een stevige stap binnen de ambitie #missionzeromaastricht. De verduurzaming vindt plaats door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, isolerend glas of het isoleren van de schil van de objecten.

Vastgoedportefeuille
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben, reden voor de gemeente haar vastgoedportefeuille nader te onderzoeken om zo een beeld te krijgen van welke objecten verduurzaamd konden worden. Er heeft een check plaatsgevonden op de gehele portefeuille van ongeveer 200 panden. Hieruit is een selectie voortgekomen van panden die - gelet op hun aard, functie, exploitatie en beleidsdoel - langjarig in de gemeentelijke portefeuille blijven en waarbij duurzaamheidswinst te behalen is. Wethouder John Aarts (Vastgoed): “Als je van inwoners vraagt bij te dragen aan de duurzaamheidsambities, is het natuurlijk ook logisch dat je naar jezelf kijkt als gemeente. Binnen onze vastgoedportefeuille bleek een fors aantal panden geschikt voor verduurzaming, waardoor we op een relatief eenvoudige manier kunnen bijdragen aan onze eigen ambities.”

#missionzeromaastricht
Onder de vlag van #missionzeromaastricht werkt de gemeente Maastricht aan een duurzame stad. Een stad die hard op weg is volledig klimaatneutraal te worden door het toepassen van technisch-economisch en sociaal-maatschappelijke innovaties. Dat doet de gemeente door allerlei wegen te bewandelen, samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Eén daarvan is het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Klimaat & Energie): “Onze duurzaamheidsambities zijn stevig, maar we zetten flinke stappen op weg naar klimaatneutraliteit. Ik ben er trots op dat vele inwoners en organisaties ons daar bij helpen en in ondersteunen. We moeten het per slot van rekening samen doen. De verduurzaming van ons eigen vastgoed is een volgende stap binnen #missionzeromaastricht.”