MAASTRICHT - In Maastricht zijn gevallen van vogelgriep geconstateerd in wandelgebieden en rondom vijvers, plassen en langs de Maasoevers. Raak de dode vogels niet aan en meld de vondst bij de Dierenambulance: 0900 44 33 22 4.


Honden en katten

Honden en katten zijn gevoelig voor vogelgriep. Zorg uit voorzorg ervoor dat uw huisdier niet in contact komt met dode vogels. Hondenbezitters wordt aangeraden de hond aangelijnd te houden rondom water en om de hond niet in het water te laten zwemmen.

Hobbyvogels

Mensen met hobbyvogels of -kippen kunnen preventief maatregelen nemen door ervoor te zorgen dat er geen wilde vogels bij kunnen komen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede afrastering van het hok of de ren en de vogels niet vrij rond te laten lopen.

Meer info

Op enkele locaties worden waarschuwingsborden geplaatst. Meer informatie over de vogelgriep is te vinden op de website van het RIVM.