MAASTRICHT - Rijkswaterstaat, het Waterschap, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht gaan samen werken aan een versnelde aanpak van de hoogwaterveiligheid in Maastricht.


De partijen trekken samen 87 miljoen euro uit om de Maas in de toekomst meer ruimte te geven. Het Rijk stelt 60 miljoen beschikbaar. De Provincie Limburg draagt 12 miljoen bij om de ruimtelijke kwaliteit en de natuur te verbeteren. De gemeente Maastricht investeert 15 miljoen in het opnieuw inrichten van de maasoevers en de infrastructuur.

Het komende jaar gaan de partijen onderzoeken welke maatregelen ze het beste kunnen nemen. De maatregelen met de meeste kans zijn het verruimen van de Maas ter hoogte van de Franscisus Romanusweg en de doorstroming van eiland Bosscherveld.

De maatregelen zullen zorgen voor een lagere waterstand. Hierdoor hoeven de dijken minder te worden opgehoogd. Vooral voor de historische binnenstad is dat erg belangrijk.

Wethouder Hubert Mackus spreekt van een mijlpaal: “We zijn dankbaar met de bijdrage van het rijk. Het is een forse opgave die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar alle partijen zien het grote belang om de hoogwaterveiligheid aan te pakken. Samen gaan we kijken welke maatregelen het beste zijn voor de stad, zodat we in de toekomst droge voeten houden, maar ook waarde en kwaliteit toevoegen.”