MAASTRICHT - Steeds meer mensen fietsen in Maastricht. Dat is goed voor het milieu, de eigen gezondheid en de bereikbaarheid van de stad . Meer fietsen betekent ook dat er meer parkeerplek voor fietsen nodig is. Daar zorgen we voor. Onder andere door de plekken die er al zijn vrij te maken en te houden van ongebruikte fietsen. Vanaf nu geldt er daarom in de Binnenstad en Wyck: een fiets mag maximaal 2 weken aan een stuk gestald staan in een fietsenrek of fietsenstalling in de openbare ruimte.


Fietsen die langer dan 2 weken gestald worden, kunnen worden verwijderd. Daarvóór wordt de fietseigenaar altijd gewaarschuwd en verzocht om de fiets zelf weg te halen. Wordt een fiets toch verwijderd, dan kan deze opgehaald worden bij het fietsdepot aan de Gerardusweg.

Proef kosten

Op dit moment is het ophalen van een fiets bij het fietsdepot nog gratis. Vanaf 1 oktober 2021 kost dit 25 euro. Het in rekening brengen van de kosten is een proef. Deze duurt 1,5 jaar. De aanpak wordt eind 2022 geëvalueerd. Op basis daarvan besluit het college of en in welke vorm de maatregel structureel wordt voortgezet.

Fietsoverlast buiten de binnenstad

De maximale stallingsduur is erop gericht om meer ruimte te creëren in stallingen, zodat daar plek komt voor fietsen die nu te vaak op straat staan en voor overlast zorgen in de binnenstad. In de komende periode komt er ook aandacht voor weesfietsen en fietswrakken in de buitenwijken.