MAASTRICHT - Kindcentrum ZIEZO! is een uniek kindcentrum vol kleur, transparantie en flexibiliteit voor kinderen tot 13 jaar. Kennismaken met de gedachten over hoe men onderwijs van de toekomst wil vormgeven is een must. 3 kernbegrippen staan centraal: bewegen, zien en zijn.

Wethouder Bert Jongen: “Ziezo! is een plek waar kinderen zich thuisvoelen. Het kindcentrum levert een belangrijke impuls aan de levendigheid in De Heeg. Ik ben er als wethouder Onderwijs trots op!"

Huisvesting primair onderwijs

De gemeente investeert de komende jaren ruim 45 miljoen euro in de verbetering van de huisvesting van het primair onderwijs, zowel in renovatie als in nieuwbouw. Schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties in Maastricht hebben samen met de gemeente een geactualiseerd Integraal huisvestingsplan (IHP) gemaakt voor de integrale kindcentra.

Over integrale kindcentra

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag (bijvoorbeeld tussen 07.00 en 19.00 uur) komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Personeel, ouders en kinderen, gefaciliteerd door management, bestuur en gemeente, geven samen vorm aan de pedagogische visie en de praktijk van het dagprogramma. Partners in een IKC zijn in ieder geval het primair onderwijs, de kinderopvang, schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg.