MAASTRICHT - Sinds oktober 2022 is er een opkoopbescherming voor woningen in Maastricht. Dit betekent dat je niet zomaar een woning kunt kopen om deze aan anderen te verhuren. De maatregel moet vooral starters op de woningmarkt helpen. Een jaar later zien we dat de aanpak werkt.


Minder huizen naar investeerders, meer naar starters

Investeerders kochten 10 procent van de woningen in het jaar vóór de opkoopbescherming; nu nog maar 4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster in Maastricht. Ook goed nieuws: starters kopen nu 48 procent van de woningen. In het jaar vóór de maatregel was dat 43 procent.

Laag risico op verhuur die niet mag

We hebben de administratie van beschermde woningen in de hele stad gecontroleerd. Maar bij 3 procent van die woningen is er een risico op verhuur die volgens de opkoopbescherming niet mag. We doen verder onderzoek naar deze gevallen.

Weinig aanvragen om toch te verhuren

Alleen in bijzondere gevallen kunnen eigenaren hun woning toch verhuren. Zulke uitzonderingen zijn maar 3 keer aangevraagd tussen 1 oktober 2022 en 1 juni 2023. Dat blijkt uit de Tussenevaluatie Huisvestingsverordening. Het kleine aantal aanvragen laat zien dat woningeigenaren de maatregel accepteren.

Opkoopbescherming gaat door

De goede resultaten hebben ervoor gezorgd dat we als gemeente doorgaan met de opkoopbescherming. Dit kan zolang het past binnen het landelijke beleid. Zo hopen we woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare woning.

Achtergrond: wat is opkoopbescherming?

Kopen om te verhuren mag niet meer zomaar in Maastricht. Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Dat heet opkoopbescherming. De bescherming geldt voor woningen tot een WOZ-waarde van 355.000 euro. Kijk voor meer informatie op Gemeente Maastricht | Opkoopbescherming.