MAASTRICHT - Inwoners die afval verkeerd aanbieden of dumpen gaan fors meer betalen door de stijging van de opruimkosten. Per 1 september worden de kosten verhoogd van 108 naar 171 euro.

Het aanbieden van afval is aan regels verbonden. Die regels staan in de afvalverordening. Inwoners die afval op een verkeerd moment aan de straat zetten of afval dumpen, riskeren het betalen van een flink bedrag aan opruimkosten.

Afval dat niet volgens de regels wordt aangeboden zorgt voor (ongedierte)overlast, een verloederd straatbeeld en stankoverlast.

Lees meer over hoe, wanneer en waar afval kan worden aangeboden

Deze informatie staat ook in de Milieu-app en op de afvalkalender.