MAASTRICHT - Het aantal geweldincidenten tegen handhavers neemt toe in Nederland. In veel steden worden voor de veiligheid van handhavers bodycams ingezet. Uit ervaringen van deze gemeenten blijkt dat er minder agressie en geweld wordt gebruikt tegen handhavers die uitgerust zijn met een bodycam. Daarom wordt ook in Maastricht onderzocht of de inzet van bodycams bijdraagt aan de veiligheid van handhavers.


Een deel van de handhavers in Maastricht wordt gedurende een pilot van 2 jaar uitgerust met een bodycam. Bodycams zijn kleine draagbare camera’s die op het lichaam worden bevestigd en die beelden en geluid kunnen opnemen en opslaan. De handhaver zet de camera pas aan wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen en stopt de camera als de situatie weer normaliseert. De handhaver geeft voor het aanzetten van de camera aan betrokkenen aan dat hij de opname start.

Bodycams kunnen de-escalerend werken: ze kunnen ervoor zorgen dat situaties minder snel uit de hand lopen. Achteraf kunnen de opnames worden gebruikt bij de behandeling van klachten, de opsporing of vervolging van strafbare feiten of op verzoek van een handhaver voor evaluatie van zijn eigen handelingen. Er wordt rekening gehouden met privacy: de beelden mogen maar door een beperkt aantal personen bekeken worden en worden slechts een bepaalde termijn bewaard. Personen die opgenomen zijn en de beelden willen zien, kunnen een uitleesverzoek doen.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Vooropgesteld is het jammer dat dit nodig is, want je wil gewoon dat handhavers op een veilige manier hun werk kunnen doen. De bodycam kan daarbij helpen, vandaar dat ik blij ben met deze proef. Want de mensen op straat verdienen al onze steun in moeilijke situaties.”