MAASTRICHT - Deze maand gaat het programma voor de Maastrichtse Kinderburgemeester van start. Dit programma begint met lessen over democratie en gemeentepolitiek voor basisschoolleerlingen. Na de lessen kunnen de deelnemende leerlingen zich aanmelden voor de kindergemeenteraad en als kinderburgemeester.


Dit programma is nieuw en wordt in nauw overleg met het basisonderwijs ontwikkeld. Het schooljaar 2020-2021 is een daarom pilotjaar, waarin groepen 7 van drie basisscholen gaan deelnemen aan het programma. De 3 scholen zijn:

  • BS Petrus en Paulus in Wolder
  • OBS de Regenboog in Scharn
  • El Habib in Pottenberg

De klassen krijgen in oktober en november 2 lessen. Daarna kunnen uit elke groep 3 kinderen zich aanmelden voor de kindergemeenteraad. Zo ontstaat dit jaar een kindergemeenteraad van 12 leerlingen. Vervolgens kiest een selectiecommissie die bestaat uit 5 raadsleden, uit de kindergemeenteraad 1 kinderburgemeester kiezen. Vanaf januari 2021 vergaderen de kindergemeenteraad en kinderburgemeester maandelijks.

“Ik hoop dat veel kinderen zich aanmelden om in de kindergemeenteraad te komen. Onze democratie is een groot goed dat we niet vroeg genoeg kunnen meegeven aan onze toekomstige generaties. En daarnaast ben ik uiteraard benieuwd wie straks mijn kindercollega wordt. Ik kijk nu al uit naar onze samenwerking," aldus burgemeester Penn-te Strake.

Vervolg

Vanaf het voorjaar 2021 wordt het programma uitgebreid. In april, mei en juni krijgen groepen 6 van meerdere basisscholen de lessen over democratie en de gemeentepolitiek. De leerlingen van deze klassen kunnen zich dan aanmelden voor de kindergemeenteraad van het schooljaar 2021/2022.

Zo ontstaat er doorlopend waarin leerlingen van groepen 6 aan het eind van het schooljaar de lessen volgen. Het schooljaar daarop kunnen de leerlingen, inmiddels in groep 7, deel uitmaken van de kindergemeenteraad en zelfs kinderburgemeester worden. Er wordt dan elk jaar een nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd.

Het aantal basisscholen dat deelneemt aan het programma wordt, in overleg met de schoolbesturen, stapsgewijs uitgebreid. Uiteindelijk is het doel dat zo veel mogelijk basisscholen deelnemen aan het programma.

Lees meer over het Programma Kinderburgemeester Maastricht.