MAASTRICHT - Op zondag 23 oktober komt de eerste Maastrichtse burgerbegroting tot een einde. Tijdens het slotevent in de Muziekgieterij (13.00 – 18.00 uur) beslissen inwoners over de besteding van 300.000 euro. Het geld kan worden toegekend aan 65 projecten, die door inwoners zelf werden bedacht en ingediend. Eerder kozen Maastrichtenaren al vijf thema’s waarbij de projectvoorstellen moesten aansluiten en kenden ze voor elk thema een budget toe. Welke van de 65 projecten geld krijgt en kan worden uitgevoerd, bepalen de inwoners samen tijdens het slotevent.

Wethouder Manon Fokke: “We zijn overweldigd door het enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners bij deze eerste editie. Dit experiment smaakt naar meer. Daarom zetten we Burgerbegroting Maastricht de komende jaren voort en bouwen we de organisatie en het budget verder uit.”

Ronde 3: projecten indienen

In juli en augustus van dit jaar dienden inwoners 113 projectvoorstellen in. 23 projecten bleken niet uitvoerbaar, 25 indieners besloten om verschillende redenen (te weinig draagvlak binnen de buurt, indiener had zelf geen tijd om het projectvoorstel verder uit te werken of omdat besloten werd om meerdere projectvoorstellen verder uit te werken onder één aanvraag) om hun voorstel in te trekken. 65 projectenvoorstellen zijn uitvoerbaar. Het college heeft besloten deze 65 voorstellen door te laten gaan naar ronde 4. De projecten voor ronde 4 zijn te vinden op de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl

Onderstaand in een tabel de 5 thema’s, het beschikbare budget, de ingediende projecten en het totaalbudget.