MAASTRICHT - Is uw auto door het hoogwater in juli zo beschadigd dat hij technisch total loss is verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de schade. De hoogte van de tegemoetkoming is 2.700 euro als de auto aantoonbaar WA of WA+ verzekerd was. Dit maakte de Rijksoverheid op 9 september bekend.

LET OP
U kunt schade tot uiterlijk 15 december 2021 melden via: www.rvo.nl/wtsjuli2021. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden. Op onze pagina over hoogwater vindt u meer informatie over hulp bij de gevolgen van het hoogwater in juli.